Privātuma politika

Šie noteikumi nosaka, ka SIA Stops.lv, reģistrācijas Nr. 40203418937 , (turpmāk tekstā – Pārdevējs) apstrādā www.stops.lv portāla un mobilās lietotnes (turpmāk tekstā – Portāls) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

 1. Kādu informāciju mēs apstrādājam

  1. Lai iegādātos produktu, tev būs jānorāda sava kontaktinformācija, kur nosūtīt preci, kā arī lai sazinātos ar tevi nepieciešamības gadījumā (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Ja piedāvājumā ir iespējama preces piegāde un vēlēsies to saņemt uz sevis norādītu adresi, tad tev būs jānorāda cita nepieciešamā informācija, piemēram, saņēmēja vārds, uzvārds, adrese.

  2. Iegādāties preci var aizpildot nepieciešamo informāciju pēc preces ielikšanas Grozā. Tev būs jānorāda sava e-pasta adrese, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, vēlamo saņemšanas veidu-Omniva pakomāta adresi.

  3. Ja tu veic mums maksājumus, mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.

  4. Mēs izmantojam sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu Sīkdatņu noteikumiem .

 2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

  Mēs apstrādājam tavus personas datus un citu informāciju, lai:

  1. nodrošinātu tev iespēju saņemt Portālā piedāvātās preces un pakalpojumus (tajā skaitā, nodrošinātu iespēju veikt Pasūtījumu apmaksu, preču saņemšanu);

  2. uzturētu un uzlabotu Portālu, kā arī izstrādāju jaunus pakalpojumus;

  3. piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu Portāla darbību un reklāmas efektivitāti;

  4. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;

  5. aizsargātu tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);

  6. sniegtu tev atbildes un sazinātos ar tevi jautājumos, kas tevi interesē, vai informētu tevi par noteikumu izmaiņām;

  7. nosūtītu tev jaunumus un reklāmu, kad būsim saņēmuši tavu piekrišanu.

 3. Kā mēs apstrādājam personas datus

  1. Tavi personas dati tiks apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Atkarībā no situācijas datu apstrādes pamats var būt piekrišana (piemēram, jaunumu saņemšana), līguma saistību izpilde (piemēram, kad mūsu Portālā pērc kuponus, pasūti preces vai pakalpojumus), mūsu juridisks pienākums (piemēram, mums ir jāapstrādā tavi personas dati saskaņā ar likumu prasībām), mūsu leģitīmās intereses (piemēram, lai veicinātu Pērkam Kopā un Portāla popularitāti un attīstību, veicinātu kuponu pārdošanu, ieskaitot, ja tiek izmantota tiešā tirgvedība un profilēšana, izmeklētu iespējamu pretlikumīgu rīcību).

  2. Mēs apstrādājam personas datus, kas saņemti tieši no tevis, piemēram, no tīmekļa vietnēm (tirgvedības reklāmām, piesakoties jaunumiem, piedaloties konkursos, loterijās un aptaujās, izdarot atsauksmes).

 4. Kam mēs varam nodot tavus personas datus

  1. Mēs nepārdosim, neiznomāsim un citādi neatklāsim tavus personas datus trešajām personām, ja vien tas nav īpaši norādīts tālāk.

  2. Mēs varam nodot tavus personas datus trešajām personām, kas mums nodrošina pakalpojumus saskaņā ar nolūkiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos, piemērojamo tiesību aktu ietvaros. Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

  3. Mēs varam nodot tavus datus preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, kura preci vai pakalpojumu tu pasūti, piemēram, kupona numuru. Tāpat mēs nodosim tavus personas datus preču piegādes uzņēmumam, kas nodrošina preču piegādi vai izsniegšanu, ja izvēlēsies saņemt preci ar piegādi vai pie trešās personas.

  4. Tavi personas dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot mūsu kā uzņēmuma un arī Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus).

  5. Mēs varam nodot tavus personas datus rūpīgi izvēlētām trešajām personām, lai īstenotu kopīgus vai neatkarīgus tiešās reklāmas un marketinga pasākumus. Tavu datu nodošana šādiem nolūkiem var notikt tikai tad, ja trešās personas plānotie mērķi ir saderīgi ar mūsu mērķiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos.

  6. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.

  7. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Portāla lietotāju skaitu, par reklāmu efektivitāti).

 5. Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

  1. Tev ir tiesības prasīt mūsu apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti tavi personas dati, un, ja tiek apstrādāti, saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko esi mums sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

  2. Tev ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Tu vari atrakstīties no tiešā mārketinga, autorizējoties savā profilā un atsakoties vai nospiežot uz saites "atteikties" mūsu e-pasta vēstulēs.

  3. Tev ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt personas datus pat tad, ja būsi iebildis pret to, ja mums būs likumīgi iemesli turpināt datu apstrādi.

  4. Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.

 6. Cik ilgi mēs apstrādājam personas datus

  1. Mēs varam apstrādāt tavus personas datus tik ilgi, kamēr tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgo apstrādes nolūku. Piemēram, ja datu apstrāde pamatojas uz tavu piekrišanu, un turpmākai apstrādei nav cita likumīga pamata, tad tavi personas dati tiks dzēsti pēc tava pieprasījuma. Ja datu apstrādes pamats ir līguma izpilde, tad mēs apstrādāsim datus, kamēr mums tas ir pamatoti nepieciešams likumisko un līgumisko tiesību un pienākumu izpildei un nodrošināšanai.

  2. Papildus norādītajam laikam mēs varam apstrādāt tavus personas datus, piemēram, nodokļu un juridisko prasību un tiesību nodrošināšanai vai arī īpašos gadījumos, kamēr vien tas ir attaisnoti nepieciešams (piemēram, likuma prasību izpildei).

  3. Kad nepieciešamais datu apstrādes laiks būs beidzies, mēs izdzēsīsim tavus personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevar saistīt ar tevi.

 7. Izmaiņas

  Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

 8. Saziņa ar mums

  Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz [email protected] .

Šie privātuma noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.